Zondagsdiensten


De zondagsbijeenkomsten beginnen om 10:00 uur. Vanaf 09:45 bent u van harte welkom. We starten de samenkomst met het zingen van liederen uit de opwekkingsbundel. Hierna vindt er een korte overdenking plaats. Na het zingen van het slotlied drinken we samen een kop koffie of thee. Voor de kinderen is er een aparte samenkomst.

Omdat er tijdens de dienst geen toezicht is bij de voordeur zal de deur gesloten worden om 10:15. In het geval u verwacht later te komen neemt u dan telefonisch contact met ons op zodat wij de deur voor u kunnen openen op het volgende nummer: 06-41598551

Familiedienst

1 keer per maand hebben we op zondag een familiedienst. De kinderen zijn dan bij de samenkomst aanwezig. De boodschap van die ochtend is zodanig afgestemd dat ook de kinderen het begrijpen..